Grants

Jump to navigation Jump to search

The following is a list of grants with their associated access to user rights. Users can authorize applications to use their account, but with limited permissions based on the grants the user gave to the application. An application acting on behalf of a user cannot actually use rights that the user does not have however. There may be additional information about individual rights.

GrantҚұқықтар
Basic rights (basic)
 • API жазуын пайдалану (writeapi)
 • Automatically log in with an external user account (autocreateaccount)
 • Bypass automatic blocks of Tor exit nodes (torunblocked)
 • Bypass global blocks (globalblock-exempt)
 • IP бұғаттауларды, өзбұғаттауларды және ауқым бұғаттауларды орағыту (ipblock-exempt)
 • IP мекенжай жылдамдықтарының шектеулері ықпал етпейді. (autoconfirmed)
 • Беттерді оқу (read)
 • Бетті торап бүркемесінен құптаусыз тазарту (purge)
 • Бұзақылық жасау журнал жазбасынан толығырақ қарау (abusefilter-log-detail)
 • Жуықтағы өзгерістердегі зерттеу белгілерін көру (patrolmarks)
 • Сүзгішті қарау (abusefilter-view)
 • Талқылау беттердегі шағын өңдемелерді жаңа хабар деп есептемеу (nominornewtalk)
 • Қиянат жасау журналын қарау (abusefilter-log)
 • Қорғалған беттерді өңдеу "Тіркелгісіздерге тиым" (editsemiprotected)
 • Өз өңдемелерін тексерілді деп өздіктік белгілеу (autopatrol)
High-volume editing (highvolume)
 • API сұранымдарының жоғары шектелімдерін пайдалану (apihighlimits)
 • Бір уақытта бірнеше қатысушыға хабарлама жіберу (massmessage)
 • Еселік шектелімдері ықпал етпейді (noratelimit)
 • Шегіндірлген өңдемелерді боттар өңдемелері деп белгілеу (markbotedits)
 • Өздіктік үдеріс деп есептелу (bot)
Edit existing pages (editpage)
 • Тегтерді бір өзгерісімен қолдану (applychangetags)
 • Change Item terms (labels, descriptions, aliases) (item-term)
 • Change Property terms (labels, descriptions, aliases) (property-term)
 • Беттерді өңдеу (edit)
 • Кез келген тегті жеке нұсқалардан және журнал жазбаларынан аластау және қосу (changetags)
 • Элементтер бағаттау бастау (item-redirect)
 • Элеметтерді біріктіру (item-merge)
 • Өңдемелерді шағын деп белгілеу (minoredit)
Edit protected pages (editprotected)
 • Тегтерді бір өзгерісімен қолдану (applychangetags)
 • Edit pages protected as "Allow only autopatrollers" (editextendedsemiprotected)
 • Edit pages protected as "Allow only autoreviewers" (editautoreviewprotected)
 • Move pages with stable versions (movestable)
 • «Тіркелгісіздерге тиым» ретінде қорғалған беттерді өңдеу (editeditorprotected)
 • Атаулардың немесе қатысушы атаулары қара тізіміне енетін жазбалардың үстінен жазу (tboverride)
 • Беттерді өңдеу (edit)
 • Кез келген тегті жеке нұсқалардан және журнал жазбаларынан аластау және қосу (changetags)
 • Шектелген беттерді өңдеу (extendedconfirmed)
 • Қорғалған беттерді өңдеу "Тек әкімшілерге рұқсат ету" (editprotected)
 • Қорғалған үлгілерді өңдеу (templateeditor)
 • Өңдемелерді шағын деп белгілеу (minoredit)
Edit your user CSS/JSON/JavaScript (editmycssjs)
 • Тегтерді бір өзгерісімен қолдану (applychangetags)
 • Беттерді өңдеу (edit)
 • Кез келген тегті жеке нұсқалардан және журнал жазбаларынан аластау және қосу (changetags)
 • Өзіңіздің қатысушы CSS файлдарыңызды өңдеу (editmyusercss)
 • Өзіңіздің қатысушы JSON файлдарыңызды өңдеу (editmyuserjson)
 • Өзіңіздің қатысушы JavaScript файлдарыңызды өңдеу (editmyuserjs)
 • Өңдемелерді шағын деп белгілеу (minoredit)
Edit your user preferences and JSON configuration (editmyoptions)
 • Баптауларыңызды өңдеу (editmyoptions)
 • Өзіңіздің қатысушы JSON файлдарыңызды өңдеу (editmyuserjson)
Edit the MediaWiki namespace and sitewide/user JSON (editinterface)
 • Тегтерді бір өзгерісімен қолдану (applychangetags)
 • Edit sitewide JSON (editsitejson)
 • Басқа қатысушылардың JSON файлдарын өңдеу (edituserjson)
 • Беттерді өңдеу (edit)
 • Кез келген тегті жеке нұсқалардан және журнал жазбаларынан аластау және қосу (changetags)
 • Қатысушы тілдесіуін өңдеу (editinterface)
 • Өңдемелерді шағын деп белгілеу (minoredit)
Edit sitewide and user CSS/JS (editsiteconfig)
 • Тегтерді бір өзгерісімен қолдану (applychangetags)
 • Edit sitewide CSS (editsitecss)
 • Edit sitewide JSON (editsitejson)
 • Edit sitewide JavaScript (editsitejs)
 • Басқа қатысушылардың CSS файлдарын өңдеу (editusercss)
 • Басқа қатысушылардың JSON файлдарын өңдеу (edituserjson)
 • Басқа қатысушылардың JavaScript файлдарын өңдеу (edituserjs)
 • Беттерді өңдеу (edit)
 • Кез келген тегті жеке нұсқалардан және журнал жазбаларынан аластау және қосу (changetags)
 • Қатысушы тілдесіуін өңдеу (editinterface)
 • Өңдемелерді шағын деп белгілеу (minoredit)
Create, edit, and move pages (createeditmovepage)
 • Тегтерді бір өзгерісімен қолдану (applychangetags)
 • Беттерді бастау (талқылау емес беттерді бастау) (createpage)
 • Беттерді жылжыту (move)
 • Беттерді олардың бағынышты беттерін қоса жылжыту (move-subpages)
 • Беттерді өңдеу (edit)
 • Кез келген тегті жеке нұсқалардан және журнал жазбаларынан аластау және қосу (changetags)
 • Санат беттерінің атауын өзгерту (move-categorypages)
 • Стпаттарды бастау (property-create)
 • Талқылау беттерін бастау (createtalk)
 • Тиісті атауға бетті жылжытқанда айдағышты жасамау (suppressredirect)
 • Қатысушы беттерін түбірімен жылжыту (move-rootuserpages)
 • Өңдемелерді шағын деп белгілеу (minoredit)
Upload new files (uploadfile)
 • Файлдарды жүктеу (upload)
 • Өзі жүктеген файл үстіне жазу (reupload-own)
Upload, replace, and move files (uploadeditmovefile)
 • Бар файл үстіне жазу (reupload)
 • Таспа ортақ қоймасындағы файлдарды жергіліктілермен асыру (reupload-shared)
 • Тиісті атауға бетті жылжытқанда айдағышты жасамау (suppressredirect)
 • Файлдарды жылжыту (movefile)
 • Файлдарды жүктеу (upload)
 • Файлды URL мекенжайдан жүктеу (upload_by_url)
 • Өзі жүктеген файл үстіне жазу (reupload-own)
Patrol changes to pages (patrol)
 • Басқалардың өңдемелерін тексерілді деп белгілеу (patrol)
Rollback changes to pages (rollback)
 • Белгілі бетті өңдеген соңғы қатысушының өңдемелерінен жылдам шегіндіру (rollback)
Block and unblock users (blockusers)
 • Басқа қатысушыларды өңдеуден бұғаттау (block)
 • Қатысушының хат жөнелтуін бұғаттау (blockemail)
View deleted files and pages (viewdeleted)
 • Жойылған беттерді іздеу (browsearchive)
 • Жойылған мәтінді және жойылған нұсқалар арасындағы өзгерістерді қарау (deletedtext)
 • Жойылған тарих даналарын (байланысты мәтінсіз) көру (deletedhistory)
View restricted log entries (viewrestrictedlogs)
 • Атаулардың қара тізімі журналын қарау (titleblacklistlog)
 • Жасырылған бұзақылық жасау журнал жазбасынан қарау (abusefilter-hidden-log)
 • Жеке деп белгіленген қиянаттауды сүзгілеу сүзгіш енгізілімдерін қарау (abusefilter-log-private)
 • Жеке деп белгіленген қиянаттауды сүзгілеу сүзгішін қарау (abusefilter-view-private)
 • Жекелік журналдарды көру (suppressionlog)
 • Спам қара тізімі журналын қарау (spamblacklistlog)
Delete pages, revisions, and log entries (delete)
 • Тегтерді бір өзгерісімен қолдану (applychangetags)
 • Беттерді жаппай жой (nuke)
 • Беттерді жою (delete)
 • Беттерді өңдеу (edit)
 • Беттердің өзіндік түзетулерін жою не жоюын болдырмау (deleterevision)
 • Беттің жоюын болдырмау (undelete)
 • Ерекше журнал енгізілімдерін жою және жоймау (deletelogentry)
 • Жойылған беттерді іздеу (browsearchive)
 • Жойылған мәтінді және жойылған нұсқалар арасындағы өзгерістерді қарау (deletedtext)
 • Жойылған тарих даналарын (байланысты мәтінсіз) көру (deletedhistory)
 • Кез келген тегті жеке нұсқалардан және журнал жазбаларынан аластау және қосу (changetags)
 • Ұзақ тарихы бар беттерді жою (bigdelete)
 • Өңдемелерді шағын деп белгілеу (minoredit)
Hide users and suppress revisions (oversight)
 • Қиянаттау журналынан енгізілімдерді жасыру (abusefilter-hide-log)
 • Әрбір қатысушыдан жасырылған ерекше бет түзетулерді шолып шығу, жасыру және жасырылғанды көрсету (suppressrevision)
Protect and unprotect pages (protect)
 • Тегтерді бір өзгерісімен қолдану (applychangetags)
 • Беттерді өңдеу (edit)
 • Кез келген тегті жеке нұсқалардан және журнал жазбаларынан аластау және қосу (changetags)
 • Қорғалған беттерді өңдеу "Тек әкімшілерге рұқсат ету" (editprotected)
 • Қорғау деңгейлерін өзгерту және баулы-қорғаулы беттерді өңдеу (protect)
 • Өңдемелерді шағын деп белгілеу (minoredit)
View your watchlist (viewmywatchlist)
 • Бақылау тізіміңізді қарау (viewmywatchlist)
Edit your watchlist (editmywatchlist)
 • Өзіңіздің баптауларыңызды өңдеу. Note some actions will still add pages even without this right. (editmywatchlist)
Send email to other users (sendemail)
 • Басқа қатысушыларға е-пошта жіберу (sendemail)
Create accounts (createaccount)
 • Override the spoofing checks (override-antispoof)
 • Жаңа қатысушы тіркелгісін жасау (createaccount)
 • Қатысушы атауларының қара тізіміне енетін жазбалардың үстінен жазу (tboverride-account)
Access private information (privateinfo)
 • Өзіңіздің жеке деректеріңізді қарау (e.g. email мекен-жай, нақты есім) (viewmyprivateinfo)
Access checkuser data (checkuser)
 • Check users' IP addresses and other information (checkuser)
 • View the checkuser log (checkuser-log)
Create short URLs (shortenurls)
 • Create short URLs (urlshortener-create-url)
Globally block or unblock an IP address (globalblock)
 • Make and remove global blocks (globalblock)
Manage global account status (setglobalaccountstatus)
 • Ғаламдық аккаунтты бастыру не жасыру (centralauth-oversight)
 • Ғаламдық аккаунтты құлыптау не құлыпталуын болдырмау (centralauth-lock)
Access two-factor authentication (OATH) information for self and others (oath)
 • Query and validate OATH information for self and others (oathauth-api-all)

OAuth-specific grants

These additional grants are applicable to OAuth consumers.

GrantҚұқықтар
User identity verification only, no ability to read pages or act on a user's behalf.
User identity verification only with access to real name and email address, no ability to read pages or act on a user's behalf.